Qualitätspolitik

Misja firmy.

"Twórz swoją przyszłość przy pomocy naszych narzędzi"


Polityka jakości

dolfamex-dakks-qms15-polski.jpg

Polityka jakości Dolfamex Spółka z o.o. wynika z długofalowej strategii rozwoju firmy stanowiącej podstawy jej funkcjonowania w XXI wieku. Nadrzędnym celem Spółki jest zapewnienie Klientom takich wyrobów i usług, które w pełni spełnią ich wymagania i oczekiwania.

Głównymi celami polityki jakości jest:

 • budowanie i utrzymanie długofalowych relacji handlowych opartych na zaufaniu,
 • zapewnienie wysokiej jakości wyrobów w atrakcyjnej cenie,
 • zdobywanie nowych rynków zbytu, pozyskiwanie nowych odbiorców i dostawców,
 • zwiększenie sprzedaży produktów i usług,

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • stosowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008,
 • pełne i rzetelne informowanie o cechach produktów,
 • terminową realizację zamówień,
 • doradztwo techniczne w zakresie cech oferowanych produktów,
 • politykę zwrotów i reklamacji przyjaznych dla Klienta,
 • współpracę i pozyskiwanie rzetelnych dostawców i kooperantów,
 • szkolenie i zwiększenie świadomości i kwalifikacji pracowników,
 • wykorzystane nowoczesnych technik sprzedaży,
 • wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych i technologii,
 • śledzenie światowych trendów rozwojowych,
 • promocję firmy i jej produktów,
 • minimalizowanie ryzyka, a w szczególności ryzyka handlowego i jakościowego,
 • minimalizację kosztów wewnętrznych.

Dla Zarządu Dolfamexu ważnym jest spełnienie wymagań prawnych mających zastosowanie do wyrobu oraz innych związanych z działalnością firmy. Ustanawiając Misję i Politykę Jakości zobowiązuje siebie i wszystkich zatrudnionych do pełnej ich realizacji oraz doskonalenia przedstawionego Systemu Zarządzania Jakością.

Zgodnie z procedurą TUV NORD CERT, firma Dolfamex stosuje system zarządzania wg EN ISO 9001 : 2008 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży narzędzi skrawających.

tuv-9001-v9.jpg