Contact

DOLFAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Grupa Kapitałowa STALMOT & WOLMET

Headquarters
ul. Jana Sobieskiego 51
58-500 Jelenia Góra

Secretariat
T:
+48 75 75 242 91
T: +48 75 74 593 20
F: +48 75 75 358 11
E: sekretariat@dolfamex.com.pl
W: www.dolfamex.com.pl

NIP 611-020-25-93
EURONIP PL6110202593
REGON 001369428

Oznaczenie sądu
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
KRS 0000013120, Kapitał podstawowy – 1.360.000 zł

Bank account
Bank Zachodni WBK S.A.
44 1090 2604 0000 0001 3518 2387