Kariera

REKRUTACJA

Uprzejmie prosimy o dołączenie do każdej aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie danych z nadesłanych dokumentów.

Tekst klauzuli znajduje się na dole tej strony oraz w załączonym poniżej do pobrania pliku o nazwie: Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.docx

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych osobowych będzie Dolfamex Sp. z o.o. z siedzibą w  Jeleniej Górze 58-500 ul. Jana Sobieskiego 51 i przetwarzane będą w celu bieżącej rekrutacji.

Odbiorcą danych osobowych będzie Dolfamex Sp. z o.o. oraz będą przechowywane przez okres 6 miesięcy i wyrażam zgodę na wykorzystanie ich na potrzeby przyszłych rekrutacji w tym okresie.

Mam świadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz mam prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji.

 


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres:
DOLFAMEX Sp. z o.o.
ul. Jana Sobieskiego 51
58-500 Jelenia Góra

lub e-mail: praca@dolfamex.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.