Polityka jakości

Polityka Jakości

 

Polityka Jakości Dolfamex Spółka z o. o. wynika z długofalowej strategii rozwoju firmy stanowiącej podstawy jej funkcjonowania w XXI wieku. Dla Spółki nadrzędnym jest zapewnienie klientom takich wyrobów i usług, które w pełni spełnią ich wymagania i oczekiwania.

 

Głównymi kierunkami Polityki Jakości są:

 • Budowanie i utrzymanie długofalowych relacji handlowych opartych na zaufaniu
 • Zapewnienie wysokiej jakości wyrobów w atrakcyjnej cenie
 • Zdobywanie nowych rynków zbytu, pozyskiwanie nowych odbiorców i dostawców
 • Zwiększenie sprzedaży produktów i usług.

Powyższe realizujemy poprzez:

 • Stosowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, zgodnie z normą ISO 9001:2015
 • Pełne i rzetelne informowanie o cechach produktów
 • Terminową realizację zamówień
 • Doradztwo techniczne w zakresie cech oferowanych produktów
 • Politykę zwrotów i reklamacji przyjaznych dla klienta
 • Współpracę i pozyskiwanie rzetelnych dostawców i kooperantów
 • Szkolenie i zwiększenie świadomości i kwalifikacji pracowników
 • Wykorzystanie nowoczesnych technik sprzedaży
 • Wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych i technologii
 • Śledzenie światowych trendów rozwojowych
 • Promocję firmy i jej produktów
 • Minimalizowanie ryzyka, a w szczególności ryzyka handlowego i jakościowego
 • Minimalizację kosztów wewnętrznych.

Dla Zarządu Dolfamexu kluczowym jest spełnienie wymagań prawnych mających zastosowanie do wyrobu oraz innych związanych z działalnością firmy. Ustanawiając Politykę Jakości zobowiązuje siebie i wszystkich zatrudnionych do pełnej ich realizacji oraz doskonalenia przedstawionego Systemu Zarządzania Jakości.

Realizując zapisy zawarte w Polityce Jakości oraz ustawę o ochronie danych osobowych opracowana została i wdrożona „Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych”.

Celem „Polityki Bezpieczeństwa ODO” jest przyjęcie, wdrożenie i realizacja takich działań przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią maksymalny poziom bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych, chroniąc je przed nieautoryzowanym dostępem, utratą poufności, nieuprawnioną modyfikacją oraz służące zachowaniu ich integralności i rozliczalności.
 

Zgodnie z procedurą TUV NORD CERT, firma Dolfamex stosuje system zarządzania wg EN ISO 9001 : 2015 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży narzędzi skrawających.

tuv-9001-v9.jpg