Kontakt

DOLFAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Grupa Kapitałowa STALMOT S.A.

 

Siedziba
ul. Jana Sobieskiego 51
58-500 Jelenia Góra

 

Sekretariat
T:
+48 75 75 242 91
T: +48 75 74 593 20
F: +48 75 75 358 11
E: sekretariat@dolfamex.com.pl

www.dolfamex.com.pl

Dział Handlowy
T: +48 75 75 228 11
F: +48 75 75 264 13
E: handlowy@dolfamex.com.pl

 

NIP 611-020-25-93
EURONIP PL6110202593
REGON 001369428

Oznaczenie sądu
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
KRS 0000013120, Kapitał podstawowy – 1.360.000 zł

Konto bankowe
Santander Bank Polska S.A.
44 1090 2604 0000 0001 3518 2387