DIN 8050 A, Z=6÷8


Rozwiertaki trzpieniowe DIN 8050 A z lutowaną, monolityczną częścią roboczą z drobnoziarnistych węglików spiekanych, chwyt DIN 1809. Ostrza proste, od 6 do 8 w zależności od średnicy rozwiertaka. Nierównomierny podział, kąt pochylenia λ=0°, promieniowy kąt natarcia γ=5° oraz unikalna konstrukcja rozwiertaków pozwalają na wykończeniowe, wydajne rozwiercanie otworów w stalach, żeliwach i metalach nieżelaznych o twardości do 45 HRC. Zakres rozwiercanych otworów: od Ø6 do Ø16 w tolerancji H7. Na życzenie klienta dostępne również średnice pośrednie, w klasie IT 7 i powyżej.
* Na życzenie Klienta możliwe jest wykonanie rozwiertaków specjalnych w zakresie średnic od 6 do 16,2 mm w klasie IT7 i powyżej. Pola tolerancji w klasie H oraz inne zapewniające uzyskanie różnych rodzajów pasowań.