Frezy trzpieniowe DIN 6527 AN z czołem płaskim, 3-ostrzowe, długie, chwyt walcowy gładki.
Linia śrubowa rowków wiórowych λ=30°, promieniowy kąt natarcia γ=10° oraz inne cechy konstrukcyjne pozwalają na wydajną obróbkę stali, żeliw i metali nieżelaznych o twardości do 45 HRC.
Ostrza centralne dają możliwość zagłębiania się w materiał wzdłuż osi narzędzia. Frezy wykonane są z drobnoziarnistych węglików spiekanych.
Specjalnie dobrana powłoka PVD zwiększa wydajność i trwałość narzędzia.