Frezy trzpieniowe DOLFA 1-S (polerowane) do obróbki metali lekkich, 1-ostrzowe, z czołem płaskim, chwyt walcowy gładki. Linia śrubowa rowków wiórowych λ=30°, promieniowy kąt natarcia γ=22°, wysokiej jakości powierzchnie skrawające oraz inne, zaawansowane cechy konstrukcyjne pozwalają na bardzo wydajną obróbkę aluminium, miedzi i tworzyw sztucznych. Możliwość pracy bokiem oraz zagłębiania się wzdłuż osi narzędzia. Szeroko stosowane podczas prac na ploterach tnących. Frezy wykonane są z drobnoziarnistych węglików spiekanych. Niepowlekane.


Podczas frezowania materiałów miękkich, a w szczególności plastycznych gatunków aluminium, wystepują niekorzystne zjawiska utrudniające efektywną obróbkę. Powstający narost zmienia geometrię ostrzy, co wpływa na wzrost chropowatości frezowanych powierzchni, a w skrajnym przypadku może doprowadzić do złamania narzędzia i uszkodzenia przedmiotu obrabianego. Aby tego uniknąć nalezy zastosować odpowiednie parametry i warunki skrawania oraz narzędzia minimalizujące ryzyko powstania narostu. Takimi narzędziami są frezy jednoostrzowe DOLFA 1-S wyróżnione na Targach STOM 2011 r.
Długotrwałe testy pozwoliły potwierdzić wiele charakterystycznych i wyjątkowo korzystnych cech frezu DOLFA 1-S:
· optymalne kąty natarcia i przyłożenia, które sprawiają, że krawędź skrawająca jest ostra a zarazem mocna;
· super gładka krawędź ostrza, która redukuje siły występujące w momencie wejścia w materiał;
· polerowana powierzchnia natarcia i przyłożenia, które w połączeniu z gładką i stabilną krawędzią skrawającą, przez zmniejszenie tarcia, zapewniają bardzo dobrą ewakuację wiórów oraz znacząco zmniejszają problem powstawania narostu;
· gładka i stabilna powierzchnia przyłożenia tłumiąca drgania.