Frezy trzpieniowe DOLFA 4-S z łamaczem wióra typu NR, z czołem płaskim, 4-ostrzowe, długie, chwyt walcowy gładki.
Linia śrubowa rowków wiórowych λ=30°, promieniowy kąt natarcia γ=8° oraz inne cechy konstrukcyjne pozwalają na wydajną obróbkę stali i żeliw o twardości do 45 HRC.
Ostrza centralne dają możliwość zagłębiania się w materiał wzdłuż osi narzędzia.
Frezy wykonane są z drobnoziarnistych węglików spiekanych.
Specjalnie dobrana powłoka PVD zwiększa wydajność i trwałość narzędzia