Frezy trzpieniowe DOLFA 6R-H z czołem kulistym, do obróbki materiałów o twardości do 63 HRC, odmiana długa, chwyt walcowy gładki. Od 4 do 6 ostrzy w zależności od średnicy narzędzia. Linia śrubowa rowków wiórowych λ=45°, promieniowy kąt natarcia γ=2° oraz sztywna konstrukcja pozwalają na wydajną obróbkę wykończeniową materiałów twardych i uzyskiwanie bardzo dobrej jakości powierzchni obrobionych.
Głębokie i otwarte rowki wiórowe w strefie kuli eliminują problem swobodnego odprowadzania wiórów, pojawiający się w tego typu narzędziach. Możliwe jest frezowanie stali ulepszonych cieplnie oraz innych materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak: superstopy, stopy tytanu, niklu, czy brązy. Specjalnie dobrana, odporna na wysoką temperaturę i bardzo gładka powłoka PVD dodatkowo zwiększa wydajność i trwałość narzędzia.