Płytki skrawające

Płytka frezarska wieloostrzowa APHT
Płytka frezarska wieloostrzowa APKT
Płytka frezarska wieloostrzowa APKT
Płytka frezarska wieloostrzowa OFER
Płytka frezarska wieloostrzowa OFEX
Płytka frezarska wieloostrzowa SDHT
Płytka frezarska wieloostrzowa SDMT
Płytka wieloostrzowa SEKN
Płytka frezarska wieloostrzowa SEKR
Płytka frezarska wieloostrzowa SEKR
Płytka frezarska wieloostrzowa SEKW
Płytka frezarska wieloostrzowa SPKN
Płytka frezarska wieloostrzowa SPKR
Płytka frezarska wieloostrzowa SPMT
Płytka frezarska wieloostrzowa TPKN