Pilniki

Pilniki walcowe
Pilniki ostrołukowe zaokrąglone
Pilniki ostrołukowe
Pogłębiacze 60°
Pogłębiacze 90°
Pilniki stożkowe zaokrąglone
Pilniki stożkowe
Pilniki stożkowe odwrócone
Pilniki tarczowe
Pilniki długie
Zestaw pilników GBKIT1
Zestaw pilników GBKIT8
Zestaw pilników GBKIT2
Zestaw pilników GBKIT6
Zestaw pilników GBKIT7
Zestaw pilników GBKIT3
Zestaw pilników GBKIT4
Zestaw pilników GBKIT9
Zestaw pilników GBKIT11
Zestaw pilników RAPIDE13
Zestaw pilników RAPIDE GBKIT15

Strony